Menu

Waoo Ligaen Regler

Sidst opdateret: 20. januar 2017

2015-36-madmax-quiz

§1 : Generelt
§2 : Turnering
§3 : Kamp
§4 : Snyd


Sidst opdateret: 20. januar 2017

eSport.dk Spillere Facebook gruppe: Link
Bruges til al kommunikation mellem spillere/admins

§1.1 – Ændringer af regelsættet.
Turneringsledelsen og dets Administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før Turneringen hvis det bliver nødvendigt.

Enhver tilføjelse eller ændring vil blive annonceret i dette regelsæt på eSport.dk samt til de pågældende holdkaptajner. Generelle informationer, tidsplan med mere vil blive annonceret på Turnerings siden.

§1.2 – Admins.
Admins vil være Discord kanalen eSport.dk
Admins vil være på Discord med Live-Support hver torsdag fra kl 19-22 – fra Ligastart til Ligaslut
Det skal ikke forventes at admins er på Discord hele tiden, derfor brug facebook eSport.dk eller eSport.dk spillere.

§1.3 – Opførsel
Når du deltager i Turneringer afholdt af eSport.dk forventer vi at alle deltagere opfører sig professionelt og med god sportsånd.
Verbalt misbrug, Kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen.
Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod Spillere eller Administratorene kan resultere i et ban fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk samt eventuelle samarbejdspartnere.
Administratorerne forventer at alle spillere kan opføre sig eksemplarisk og udvise forståelse og tålmodighed med de Turnerings ansvarlige samt med modstanderne.

§1.4 – Kommunikation
Ønsker man at kommunikere med en admin, kan man bruge Discord eller Facebook eSport.dk.
Man står selv for at kontakte det modsatte hold man skal spille i mod. Der kan dannes kontakt ved at der oprettes et opslag på eSport.dk Spillere facebook Gruppe
Sørg for at navngive din tråd med “Holdnavn vs Holdnavn”

§1.5 – Streaming
Streaming af ens eget Point Of View er tilladt, dog på eget ansvar omkring stream sniping.

§1.6 – Forfeit
– hvis holdet springer fra, uanset årsagen, så vil pengene ikke blive refunderet.
Hvis man forfeiter 2 kampe i alt bliver du smidt ud af ligaen.
Udover at pengene ikke kan refunderes, så vil holdet og alle dets spillere, enkeltvis, modtage en karantæne på den til enhver tid indeværende sæson samt den efterfølgende sæson.

§2.1 – Før turneringsstart
Det er kun tilladt at være knyttet til et tilmeldt hold, i den pågældende turnering.

In-game nick og SteamID er et krav ved tilmeldingen.

 • Eksempel på SteamID: STEAM_1:0:11111111

Brugere uden tilknyttet SteamID er ikke tilladt i kampen.


§2.3 – Map pool

 • de_train
 • de_cbble
 • de_nuke
 • de_mirage
 • de_inferno
 • de_overpass
 • de_cache


§2.4 – Veto
Det hold der står først er højeste seed
Best of 2 VETO
Lavest seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Lavest seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Lavest seed vælger et map (to maps tilbage)
Højest seed vælger et map (et map tilbage)
Det sidste map tages ikke i brug

§2.5 – Demo
Alle spillere skal optage in-eye demoer af hver kamp.
in-eye demoer er kun gyldige hvis du har recorded via din console “record (NAVN)”
Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. kamp.
Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på eSport.dk facebooken eller Discord.  Forespørgsler  som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
Hvis det pågældende hold ikke kan skaffe demo, gives default-win til det modsatte hold. En demo defineres som en demo, der indeholder ALLE runder fra den pågældende kamp.
Tabende hold skal kontakte admins 24 timer efter kampens afslutning via eSport.dk facebook eller Discord.
Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, inklusiv en turnerings admin. Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt. Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
Demoerne skal gemmes fra Sæson start til Sæson slut.


§2.6 – Server
Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.
Kom på serveren i god tid og kontroller at alt er som det skal være – kontroller serveren inden kampen. Hvis der er ting som ikke er som de skal være, snak med server-ejeren inden kampstart, få det ordnet og/eller find en anden server.

Følgende server settings skal være på serveren:
mp_startmoney 800
mp_roundtime 1.92
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4

Settings for overtime:
mp_maxrounds 6
mp_startmoney 10000

§3.1 – Kamp format
Kampen spilles 5 mod 5.
Kampen har maksimum 30 runder, foruden overtid ved uafgjort.
Kampen er forbundet af to halvlege, 15 runder i hver halvleg.
Kampen er forbi, når et hold har vundet 16 runder med mindre overtime er aktivt.


§3.2 – In-game navne
In-game navne under kampen skal noteres som i tilmeldingsformularen, så både modstandere og admins kan finde ud af, hvem der er hvem.

§3.3 – Standins:
Det er tilladt at bruge to stand-ins. Disse stand-ins kan blive indskrevet under turneringen. der kan ikke tilføjes eller ændres i lineup når man har 7 spillere på holdet.
En stand-in kan hoppe ind i kampen, så snart at det er nødvendigt, bare det bliver gjort under freezetime og spilleren han erstatter har forladt serveren.

§3.4 – Udskiftning af spiller
Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl.20 dagen før første kamp i en sæson.
I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere.
Datoen for denne periode annonceres sammen med sæsoninformationen.
Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det originale line-up som meldte sig til ligaen, forblive på holdet.
(Paragraf indført 07/02/2017)

§3.5 – Rykning af kamp
Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via eSport.dk Spillere Facebookgruppe senest 24 timer før kampen
Kampen skal derefter afvikles senest 7 dage efter den vejledene dato

Admins skal oplyses om den nye dato når kampen er blevet rykket.
hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

§3.6 – Kampstart
Coach er tilladt.
Hvis et hold ikke er klar 15 min efter, kampen skulle være startet, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
Hvis man står i en situation hvor det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5)

§3.7 – Knife Round
Kampen starter med en knife runde for at bestemme om hvilken side det pågældende hold starter på.
Under knife runden er det ikke tilladt at bruge andet end kniv og decoys.

§3.8 – Pausing
Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
Det er tilladt at pause sin kamp ‘én gang  hver halvleg. Hver pause er på 5 min. pr. hold.
Når et hold pauser skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes indtil kampen er slut.
Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§3.9 – Efter kampen
Når kampen er færdig rapporteres resultatet Manuelt via Toornamentsystemet. Fejlmelding af resultatet i større omfang, kan resultere i default win til modstanderen.
Sørg for at uploade Screenshot til toornament”
Guide til rapportere Resultat:
Dem som ikke har en toornament account skal oprette en Account med den mail de skrev sig op med

 1. Holdkaptajnen skal logge ind med sin toornament Account på Toornament.com
 2. Klik på platform menu på forsiden
 3. Klik på Participant dashboard
 4. Klik på Turneringen og find jeres kamp
 5. Skriv resultat og upload Screenshot

NOTE: Det er kun den mail som blev brugt til skrive sit hold op til turnering med der kan rapportere resultat


§4.1 – Snyd
Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen, og udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
Det er tilladt at spille i vores turnering, selvom man har et VAC ban. Det er dog et krav at det ikke længere er et aktivt ban. Et aktivt ban er et ban, der er under To år gammelt (730 dage).


§4.2 – Scripts
Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
Kun buy-scripts & jumpthrowscript er tilladt.
Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.

Log ind:

Aktive Turneringer

Artikler