Menu

Waoo Ligaen Regler

Sidst opdateret: 05. April 2017

2015-36-madmax-quiz

§1 : Generelt
§2 : Turnering
§3 : Kamp
§4 : Snyd


Sidst opdateret: 05. April 2017
eSport.dk Spillere Facebook gruppe: Link

§1 : Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

Turneringsledelsen og dets Administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før Turneringen hvis det bliver nødvendigt.
Enhver tilføjelse eller ændring vil blive annonceret i dette regelsæt på eSport.dk samt til de pågældende holdkaptajner. Generelle informationer, tidsplan med mere vil blive annonceret på Turnerings siden.

 

§1.2 – Admins

Admins vil være på Discord kanalen eSport.dk
Admins vil være på Discord med Live-Support hver torsdag fra kl 19-22 – fra Ligastart til Ligaslut
Det skal ikke forventes at admins er på Discord hele tiden, derfor brug Facebook eSport.dk https://www.facebook.com/eSportdk eller Facebook gruppen; eSport.dk spillere.

 

§1.3 – Opførsel

Når du deltager i Turneringer afholdt af eSport.dk forventer vi at alle deltagere opfører sig professionelt og med god sportsånd.
Verbalt misbrug, Kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen(se paragraf §1.6).
Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod Spillere eller Administratorene kan resultere i et ban fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk samt eventuelle samarbejdspartnere.
Administratorerne forventer at alle spillere kan opføre sig eksemplarisk og udvise forståelse og tålmodighed med de Turnerings ansvarlige samt med modstanderne.

 

§1.4 – Kommunikation

Ønsker man at kommunikere med en admin, kan man bruge Discord eller Facebook eSport.dk.
Man står selv for at kontakte det modsatte hold man skal spille i mod. Der kan dannes kontakt ved at der oprettes et opslag på eSport.dk Spillere facebook Gruppe.
Sørg for at navngive din tråd med “Holdnavn vs Holdnavn”

 

§1.5 – Streaming

Enhver kamp i enhver turnering fra eSport.dk, kan blive streamet af eSport.dk.
Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke fraviges.
Ønsker man selv at streame en kamp fra POV eller andet, skal der før kampen være givet skriftlig tilladelse fra eSport.dk.

Såfremt eSport.dk udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af eSport.dk valgte server.
Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.
Såfremt holdet ikke møder 10 minutter før aftalt tid, kan dette taberdømmes.

Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde.
Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.

eSport.dk har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklamepause.
Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

 

§1.6 – Advarsler

Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.

Mindre advarsel:
En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.

Større advarsel:
En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.

Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel. Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra turneringen. Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra eSport.dks turneringer.

 

§1.7 – Op- og nedrykning

De 2 bedst placerede hold i en division rykker op, og de 2 dårligst placerede hold rykker ned. Top 2 fra division 1 vil forblive i divisionen.
Hvis et hold fra division 1 ikke fortsætter i næste sæson, vil det næstbedste rangerende hold overtage deres plads og forblive i divisionen.
Hvis et hold fra top 2 i en af de øvrige divisioner ikke ønsker at fortsætte til næste sæson, vil der ikke være nogle hold som rykker op.
De resterende hold i hver division, skal spille med i en ny placeringsturnering, som er en kvalifikation til næste sæson.
Jo højere division og jo højere placering man har fået i ligaen, destro højere seeds vil man få i placeringsturneringen til næste sæson.
Hvis et hold ikke kan stille op til næste sæson med min. 3 spillere fra dét lineup de spillede med i den forrige sæson, vil holdet miste deres spot, og vil skulle spille med i en ny placeringsturnering.


§2 : Turnering

§2.1 – Før turneringsstart
Det er kun tilladt at være knyttet til et tilmeldt hold, i den pågældende turnering.

In-game nick og SteamID er et krav ved tilmeldingen.

Eksempel på SteamID: STEAM_1:0:11111111

Brugere uden tilknyttet SteamID er ikke tilladt i kampen.

Minimum 3 spillere på holdet skal være danske.


§2.3 – Map pool

de_train
de_cbble
de_nuke
de_mirage
de_inferno
de_overpass
de_cache

§2.4 – Veto

Det hold der står først er højeste seed
Best of 2 VETO
Lavest seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Lavest seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højest seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Lavest seed vælger et map (to maps tilbage)
Højest seed vælger et map (et map tilbage)
Det sidste map tages ikke i brug

 

§2.5 – Demo

Alle spillere skal optage in-eye demoer af hver kamp, også kaldet POV demos.
In-eye demoer er kun gyldige hvis du har optaget via din console (“record (NAVN)”)
Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
Forespørgsler om demoer skal ske via en turneringsadmin på eSport.dk Facebook side eller Discord.  Forespørgsler som ikke sker via en turneringsadmin er ugyldige.
Hvis det pågældende hold ikke kan skaffe demo på et map, vil holdet tabe det pågældende map. Kan man ikke skaffe demo på begge maps i en BO2, gives default-win til det modsatte hold.
Der må maximalt mangle de 3 første runder af en demo, ellers vil den blive erklæret ugyldig.
Tabende hold skal kontakte admins indenfor 24 timer efter kampens afslutning via eSport.dk Facebook eller Discord.
Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold samt en turnerings admin. Det er op til det anklagende hold, at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt. Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
Demoerne skal gemmes fra sæson start til sæson slut.

 

§2.6 – Server

Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.
Kom på serveren i god tid og kontroller at alt er som det skal være – kontroller serveren inden kampen. Hvis der er ting som ikke er som de skal være, snak med server-ejeren inden kampstart, få det ordnet og/eller find en anden server.

Følgende server settings skal være på serveren:

mp_startmoney 800
mp_roundtime 1.92
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4

Settings for overtime:
mp_maxrounds 6
mp_startmoney 10000

 

§2.7 – Tiebreakers

Hvis to hold i slutningen af ligaen har samme antal point, vil dét hold der har klaret sig bedst i de(t) indbyrdes opgør, indtage den øverste af de to pladser. Har holdene spillet uafgjort i deres indbyrdes kamp(e), vil holdet med den bedste score difference indtage den øverste plads. Såfremt holdene stadig står lige, vil der blive spillet en afgørende BO3.

 

§2.8 – Walkovers (W/O)

Får man walkover mod et hold som stadig er aktiv i ligaen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.
Får man walkover mod et hold som er meldt ud af ligaen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.

I begge tilfælde vil score differencen ikke blive påvirket. Et W/O resultat skal indskrives af en admin.

 

§2.9 – Udmelding

Ved udmelding vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L). Det udmeldte holds spillere vil desuden ikke kunne deltage i den efterfølgende sæson.
Hvis et hold melder fra til et liga finalespil, vil det næstbedste hold i divisionen overtage pladsen.

Hvis et hold melder sig ud, uanset årsagen, vil et eventuelt deltagergebyr eller depositum ikke blive refunderet.§3 : Kamp

 

§3.1 – Kamp format

Kampen spilles 5 mod 5.
Kampen har maksimum 30 runder, foruden overtid ved uafgjort.
Kampen er forbundet af to halvlege, 15 runder i hver halvleg.
Kampen er forbi, når et hold har vundet 16 runder med mindre overtime er aktivt.

§3.2 – In-game navne
In-game navne under kampen skal noteres som i tilmeldingsformularen, så både modstandere og admins kan finde ud af, hvem der er hvem.

 

§3.3 – Standins

Det er tilladt at bruge to stand-ins. Disse stand-ins kan blive indskrevet under turneringen. der kan ikke tilføjes eller ændres i lineup når man har 7 spillere på holdet.
En stand-in kan hoppe ind i kampen, så snart at det er nødvendigt, bare det bliver gjort under freezetime og spilleren han erstatter har forladt serveren.

 

§3.4 – Udskiftning af spiller

Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl. 20.00 dagen før første kamp i en sæson.
I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue, hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle standins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden standin hvis nødvendigt.
Datoen for denne periode annonceres sammen med sæsoninformationen.
Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det oprindelige line-up forblive på holdet. Det oprindelige lineup er dét lineup man blev tilmeldt med.
For at få udskiftet sine spillere, skal man kontakte admins på vores Discord eller sende os en besked på vores Facebook side.

 

§3.5 – Rykning af kamp

Hvis et hold er forhindret i at møde op på aftalt tidspunkt, skal dette informeres via eSport.dks spiller Facebookgruppe senest 24 timer før kampen. Hvis der forsøges en anden form for kontakt, skal der tages screenshot med timestamp.
Hvis man undlader at give modstander besked senest 24 timer før kampstart, har denne ret til en walkover. Walkover søges hos en turneringsadmin.
Admins skal oplyses om ny kampdato når denne er aftalt. Hvis aftalen er lavet indbyrdes, skal der tages screenshot af aftalen.
Hvis modstanderholdet ikke er villig til at rykke kampen efter at man har skrevet 24 timer før kampstart på Facebook gruppen, sætter admin en dato for kampen og den der møder op får et walkover.

 

§3.6 – Kampstart

Coach er tilladt.
Hvis et hold ikke er på server 15 min efter kampstart, kan modstanderholdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
Hvis man står i en situation hvor det ikke er muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5)

 

§3.7 – Knife Round

Kampen starter med en knife runde for at bestemme om hvilken side det pågældende hold starter på.
Under knife runden er det ikke tilladt at bruge andet end kniv og decoys.

 

§3.8 – Pausing

Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
Det er tilladt at pause sin kamp ‘én gang  hver halvleg. Hver pause er på 5 min. pr. hold.
Når et hold pauser skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes indtil kampen er slut.
Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

 

§3.9 – Efter kampen

Når kampen er færdig rapporteres resultatet Manuelt via Toornamentsystemet. Fejlmelding af resultatet i større omfang, kan resultere i default win til modstanderen.
Sørg for at uploade Screenshot til toornament”
Guide til rapportere Resultat:
Dem som ikke har en toornament account skal oprette en Account med den mail de skrev sig op med

Holdkaptajnen skal logge ind med sin toornament Account på Toornament.com
Klik på platform menu på forsiden
Klik på Participant dashboard
Klik på Turneringen og find jeres kamp
Skriv resultat og upload Screenshot
NOTE: Det er kun den mail som blev brugt til skrive sit hold op til turnering med der kan rapportere resultat

 

§4.1 – Snyd

Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen, og udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
Det er tilladt at spille i vores turnering, selvom man har et VAC ban. Det er dog et krav at det ikke længere er et aktivt ban. Et aktivt ban er et ban, der er under To år gammelt (730 dage).


§4.2 – Scripts

Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
Kun buy-scripts & jumpthrowscript er tilladt.
Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.

Link til Discord: https://discord.gg/2eMsZXA
Link til Facebook gruppe: https://www.facebook.com/eSportdk
Link til Liga Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/eSportdkSpillere/

Log ind:

Aktive Turneringer

Artikler