Menu

Waoo Ligaen Regler

Sidst opdateret: 23. Oktober 2017

2015-36-madmax-quiz

§1 : Generelt
§2 : Turnering
§3 : Kamp
§4 : Snyd


Sidst opdateret: 23. Oktober 2017
eSport.dk Spillere Facebook gruppe: Link

§1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet.

§1.1.1 Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
§1.1.2 Reglerne som er beskrevet i vores regelsæt er til enhver tid gældende. Enhver tilføjelse eller ændring vil blive beskrevet i dette regelsæt og vil være gældende øjeblikkeligt. De enkelte hold bedes holde sig opdateret løbende. Større ændringer vil blive annonceret.

§1.2 – Admins

§1.2.1 Admins vil være på Discord https://discord.gg/fC7P34v og noteret som “TURNERINGSADMIN”.

§1.3 – Kommunikation

§1.3.1 Alt kommunikation mellem de deltagende hold vil foregå på Facebook gruppen “eSportdk Spillere”

§1.4 – Opførsel

§1.4.1 Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi, at alle deltagere udviser god sportsånd.
§1.4.2
Verbalt misbrug under eller udenfor kampen kan føre til advarsler (se paragraf §1.5) og kan i grove tilfælde føre til diskvalifikation.
§1.4.3
Kampe tabt med vilje kan anses som “matchfixing” og vil resultere i udelukkelse fra fremtidige eSport.dk turneringer.
§1.4.4
Dårlig opførsel overfor administratorerne under eller efter turneringen kan resultere i udelukkelse fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk.

§1.5 – Streaming

§1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.
§1.5.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters eller via GOTV før der streames.
§1.5.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke fraviges.
§1.5.4 Såfremt eSport.dk udtager en kamp til streaming, skal der spilles på den af eSport.dk valgte server.
§1.5.5 Begge hold skal møde op på serveren senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.
§1.5.6 Der skal afventes “OK LIVE” fra admins/stream før kampen kan begynde. Så snart “OK LIVE” modtages skal kampen begynde. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
§1.5.7 eSport.dk har tilladelse til at pause kampen i freezetime til brug for reklamepause.
§1.5.8 Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admin.

§1.6 – Advarsler

§1.6.1 Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel til hele holdet. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.

– Mindre advarsel:

En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.

– Større advarsel:

En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.

Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel. Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra ligaen. Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra eSport.dks turneringer.

§1.6.2 Modtager man en advarsel, betyder det at man er i risiko for at blive smidt ud af turneringen.

§1.7 – Udmelding & refundering

§1.7.1 Hvis et hold forfeiter 3 kampe i alt, bliver holdet diskvalificeret fra ligaen.
§1.7.2 Hvis et hold udebliver fra 2 kampe i træk, bliver holdet diskvalificeret fra ligaen.
§1.7.3 Hvis et hold springer fra, uanset årsagen, vil eventuelt deltagergebyr/depositum ikke blive refunderet.
§1.7.4 Ved udmelding/diskvalificering fra ligaen må holdet ikke stille op til næste sæson. Dette betyder at 3 eller flere spillere fra holdets oprindelige lineup (de 5 første tilmeldte spillere) ikke må stille op sammen til den efterfølgende sæson.

§1.7.5 Ved udmelding vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L).
§1.7.6 Hvis et hold melder fra til et liga finalespil, vil det næstbedste hold i divisionen overtage pladsen.

§1.8 – Op- og nedrykning

§1.8.1 De 2 bedst placerede hold i en division rykker op, og 2 dårligst placerede hold rykker ned. Top 2 fra division 1 vil forblive i divisionen.
§1.8.6 Hvis et hold ikke kan stille op til næste sæson med min. 3 spillere fra det oprindelige lineup de spillede med i den forrige sæson, vil holdet miste deres plads, og vil skulle placeres på ny

§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

§2.1.1 Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
§2.1.2 Under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
§2.1.3 Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
§2.1.4 Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.
§2.1.4 Hvis du har skiftet alias i turneringer indenfor de seneste 2 år, skal admins have en liste over de alias, som er brugt indenfor de seneste 2 år.
§2.1.5. Udgiver du dig for at være en anden spiller, gives 2 års udelukkelse.

§2.2 – Map pool

de_train
de_cbble
de_nuke
de_mirage
de_inferno
de_overpass
de_cache

§2.3 – Veto

§2.3.1 Det hold der står først/øverst er højeste seed

§2.3.2 Best of 1 VETO:
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
Det sidste map spilles nu.

§2.3.3 Best of 3 VETO map advantage:
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)
Højeste seed vælger et map (et map tilbage)
Det sidste map bruges ikke.

§2.3.4 Best of 3 VETO:
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed vælger et map (fire maps tilbage)
Højeste seed vælger et map (tre maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (to maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (et map tilbage)
Det sidste map tages i brug hvis det er nødvendigt.

§2.3.5 Best of 2 VETO
Laveste seed fjerner et map (seks maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (fem maps tilbage)
Laveste seed fjerner et map (fire maps tilbage)
Højeste seed fjerner et map (tre maps tilbage)
Laveste seed vælger et map (to maps tilbage)
Højeste seed vælger et map (et map tilbage)
Det sidste map tages ikke i brug

§2.4 – Server

§2.4.1 “BYOS (Bring your own server)”
§2.4.1.1 Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.
§2.4.1.2 Kan der ikke nås til enighed kontaktes en turnerings admin som vil udpege en server.
§2.4.1.3 Følgende server settings skal være på serveren:

mp_startmoney 800
mp_roundtime_defuse 1.92
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
sv_coaching_enabled 1

Settings for overtime:
mp_maxrounds 3
mp_startmoney 10000

 

§2.4.2 “NON-BYOS”

§2.4.2.1 Når en turnering spilles som NON-BYOS SKAL der spilles på eSport.dk’s servers. Såfremt dette ikke efterleves vil holdet modtage en advarsel (se paragraf §1.5.).

§2.5 – Tiebreakers

§2.5.1 Hvis to hold i slutningen af ligaen har samme antal point, vil dét hold der har klaret sig bedst i de(t) indbyrdes opgør indtage den øverste af de to pladser.
§2.5.2 Har holdene spillet uafgjort i deres indbyrdes kamp(e) vil holdet med den bedste score difference indtage den øverste plads.
§2.5.3 Såfremt holdene stadig står lige, vil der blive spillet en afgørende BO3.
>Point>Indbyrdes>Antal Runder>BO3

§2.6 – Walkovers (W/O)

§2.6.1 Walkover indskrives som W-L (Må kun indskrives af en Admin).

§3 – Kamp

§3.1 – In-game navne

§3.1.1 – Det navn man benytter ingame skal være det navn som står skrevet i tilmeldingsformularen.
§3.1.2 Hvis ikke spilleren bruger det navn man har skrevet sig op med, vil dette resultere i en advarsel (se paragraf §1.5).

§3.2 – Stand-ins

§3.2.1 Der kan maksimalt være 7 spillere på et lineup, 5 faste og 2 stand-ins.
§3.2.2 Det er tilladt at tilføje stand-ins til sit lineup igennem hele turneringen.
§3.2.3 Det er ikke tilladt at tilføje en ny stand-in midt i et map. Det er dog tilladt i mellem maps i en kamp.
§3.2.4 En stand-in kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på holdets lineup.
§3.2.5 Hvis en stand-in skal bruges i en kamp, skal spilleren han erstatter, have forladt serveren, inden stand-in joiner serveren.

§3.3 – Rykning af kamp

§3.3.1 Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via eSportdk Spillere Facebook gruppen senest 24 timer før kampstart.
§3.3.2 Holdet der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.3.1 melde to nye datoer ud til modstanderen.
§3.3.3 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
§3.3.4 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

§3.4 – Udskiftning af spiller

§3.4.1 Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl. 20 dagen før første kamp i en sæson. Her vil §3.4.3 også gøre sig gældende.
§3.4.2 I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle stand-ins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden stand-in hvis nødvendigt.
Datoen for denne periode annonceres sammen med sæsoninformationen.

§3.4.3 Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det originale line-up som meldte sig til ligaen, forblive på holdet.
§3.4.4 For at få udskiftet sine spillere skal man kontakte admins på vores Discord (https://discord.gg/2eMsZXA), eller sende os en besked på vores Facebook side (https://www.facebook.com/eSportdk)

§3.5 – Kampstart

§3.5.1 Coach er tilladt.
§3.5.2 Hvis et hold ikke er klar 15 min efter kamp offentliggørelsen, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.
§3.5.3 Er det ikke muligt at få femte mand ind på serveren i tide, er det tilladt at starte kampen med 4 mand (4mod5)

§3.6 – Knivrunde

§3.6.1 Kampen starter med en knivrunde for at bestemme hvilken side, det pågældende hold starter på.
§3.6.2 Under knivrunden er det kun tilladt at bruge kniv og decoy.
§3.6.3 Hvis en spiller bruger pistol eller planter bomben går knivrunden til det modsatte hold.

§3.7 – Pausing

§3.7.1 Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
§3.7.2 Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 2 min. pr. hold.
§3.7.3 Når et hold pauser, skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes, indtil kampen er slut.
§3.7.4 Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

 

§4 – Snyd

§4.1 Generelt

4.1.1. Ingen former for snyd er tilladt i eSport.dks turneringer.
4.1.1.1 Herunder men ikke begrænset til aimbot, wallhack, misfarvet models, no recoil, No-Flash og sound ændringer. eSport.dk forbeholder sig retten til at tilføje nye ting til denne liste under turneringen.
4.1.2. Deltager man med et aktivt ban, udelukkes man permanent.
4.1.3. Hvis du har skiftet alias i turneringer indenfor de seneste 2 år, skal admins have en liste over de alias, som er brugt indenfor de seneste 2 år.
4.1.4. Deltager du under falsk alias, gives 2 års udelukkelse.
4.1.5. Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere eventuelle bans.
4.1.6. Ethvert forsøg på at bøje reglerne kan resultere i øjeblikkelig udelukkelse.
4.1.7. eSport.dk kan til enhver tid udelukke spillere, uden at årsagen offentliggøres.

§4.2 Procedure

§4.2.1. Mistænkes en spiller for snyd, skal man bede eSport.dk admins om demo straks efter kampen (se paragraf §4.3).
§4.2.2. Ved mistanke om cheat, holdes anklagen mellem hold og eSport.dk.
§4.2.3. Når sagen betragtes som afsluttet af eSport.dk, kan man frit offentliggøre sine anklager.
§4.2.4. Overtrædes et givet punkt, kan det anklagende hold bortvises.

§4.3 – Demo

§4.3.1. Det er ikke tilladt at kræve in-eye demoer af andre årsager end mistanke om regelbrud. Overtrædes dette, forbeholder eSport.dk sig retten til at uddele karantæne for nuværende og fremtidige turneringer.
§4.3.2. GOTV Demoer kan derimod frit benyttes til alt andet end mistanke om regelbrud.
§4.3.3 Alle spillere skal optage in-eye demoer af enhver kamp. Der må maximalt mangle de 3 første runder, for at demoen er gyldig.
§4.3.4 Plays.tv eller andet record software godkendes ikke som gyldig demo.
§4.3.5 Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
§4.3.6 Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på Discord. Forespørgsler som ikke sker til en turnerings-admin godkendes ikke.
§4.3.7 Forespørgelse af demo skal ske senest 24 timer efter kampens afslutning
Enten på Discord eller i Facebook Gruppen eSportdk spillere
§4.3.8 Når en demo bliver forespurgt, vil demoen blive givet ud til det modsatte hold, samt en turnerings admin.
§4.3.9 Det er op til det anklagende hold at finde beviser for snyd og fortælle admins om de specifikke tidspunkter, hvor dette er tydeligt.
§4.3.10 Demoen vil derefter blive givet ud til et betroet Demo Team som vil give sin vurdering ud fra de specifikke tidspunkter.
§4.3.11 Under efterforskningen vil den pågældende turnering fortsætte som planlagt.
§4.3.12 Hvis det anklagede hold ikke kan fremsende en gyldig demo, vil holdet tabe den pågældende kamp.
§4.3.13 Demoerne skal gemmes fra sæson start til første uge efter sidste kamp er spillet i den pågældende sæson.

§4.4 Forbehold

§4.4.1. eSport.dk forbeholder sig retten til at omstøde enhver afgørelse.
§4.4.2. eSport.dk forbeholder sig retten til at komme med en offentlig udmelding vedrørende sager.

§4.5. Eksisterende bans

§4.5.1. Modtages VAC ban efter 1. januar 2017 er man permanent udelukket fra eSport.dks turneringer.
§4.5.2 Alle spillere med VAC ban inden 1. januar 2017 har 2 års karantæne fra modtagelsesdato af ban. (Er spillerens VAC ban over 730 dage gammelt kan spilleren derfor deltage).
§4.5.3 Alle spillere med Gameban inden 1. januar 2017 har 2 års karantæne fra modtagelsesdato af ban. (Er spillerens Gameban over 730 dage gammelt kan spilleren derfor deltage). Dette gælder dog kun hvis snyd er taget i en vore egne turneringer, eller hvis det er andre turneringer at vi så kan få udleveret bevis herfor. Kan vi ikke få bevis udleveret, så banner vi ikke.
§4.5.4. Fjernes VAC ban af Valve, kan man igen deltage omgående.
§4.5.5. Har man et aktivt cheat ban på FACEIT, CEVO, ESEA, eller ESL kan man ikke deltage i eSport.dk turneringer.

 

§4.6 eSport.dk cheat bans

§4.6.1 Ved begrundet mistanke om snyd, kan eSport.dk admins bortvise en spiller samt hold omgående fra en igangværende turnering.
§4.6.2 Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages minimum 2 års karantæne.
§4.6.3 eSport.dk er ikke forpligtet til at opretholde bans givet af andre samarbejdspartnere, og forbeholder sig retten til at lave sin egen vurdering af sagen.
§4.6.4 Alle beslutninger træffes udelukkende af eSport.dk.
§4.6.5 Disse regler gælder for alle turneringer afviklet på eSport.dk, Copenhagen Games og The Party.

§4.7 – Scripts

§4.7.1 Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
§4.7.2 Kun buy-scripts og jumpthrow-script er tilladt.
§4.7.3 Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.

Link til Discord: https://discord.gg/2eMsZXA
Link til Facebook gruppe: https://www.facebook.com/eSportdk
Link til Liga Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/eSportdkSpillere/

Log ind:

Aktive Turneringer

Artikler