Menu

EDU CUP LOL

Sidst opdateret: 25. Oktober 2017

2015-36-madmax-quiz

§1 : Generelt
§2 : Turnering
§3 : Kamp
§4 : Snyd


§ 1 – Generelt

§1.1 – Ændringer af regelsættet

§1.1.1 – Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen hvis det bliver nødvendigt.

§1.1.2 – Enhver tilføjelse eller ændring vil blive annonceret i dette regelsæt på eSport.dk. Generelle informationer, tidsplan med mere vil blive annonceret på turnerings siden.

§1.2 – Admins

§1.2.1 – Admins vil være på Discord kanalen eSport.dk.
§1.2.2 – Admins vil være på Discord med Live-Support hver onsdag fra kl 19-22 – fra ligastart til ligaslut. Det skal ikke forventes at admins er på Discord hele tiden, derfor brug Facebook eSport.dk: https://www.facebook.com/eSportdk eller Facebook gruppen; EDU League of Legends https://www.facebook.com/groups/111646472844524/

§1.3 – Opførsel

§1.3.1 – Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk forventer vi at alle deltagere udviser god sportsånd.
§1.3.2 – Verbalt misbrug, kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen(se paragraf §1.6).
§1.3.3 – Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod spillere eller administratorerne kan resultere i et ban fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk samt eventuelle samarbejdspartnere.
§1.3.4 – Administratorerne forventer at alle spillere kan opføre sig eksemplarisk og udvise forståelse og tålmodighed med de turneringsansvarlige samt med modstanderne.
§1.3.5 – Efter hver kamp skal hvert hold gemme et replay, som derudover skal gemmes hele sæsonen. (League of Legends’ indbyggede er tilstrækkelig)

§1.4 – Kommunikation

§1.4.1 – Ønsker man at kommunikere med en admin, kan man bruge Discord eller Facebook eSport.dk (se paragraf 1.2).
§1.4.2 – Man står selv for at kontakte det modsatte hold man skal spille i mod. Der kan dannes kontakt ved at der oprettes et opslag på EDU League of Legends Facebook gruppen.
Sørg for at navngive din tråd med “Holdnavn vs Holdnavn”.
§1.4.3 – Minimum én repræsentant for hvert hold SKAL have adgang til turneringens Facebook gruppe: EDU League of Legends.

§1.5 – Streaming

§1.5.1 – POV streaming er tilladt dog på eget ansvar mht. stream sniping.
§1.5.2 – Der skal søges tilladelse hos eSport.dk ved streaming med casters før der streames.
§1.5.3 – Såfremt man deltager i vores turneringer, accepterer man at ens kampe muligvis bliver streamet af eSport.dk. Dette kan ikke frasiges.
§1.5.4 – Begge hold skal være i lobby’en senest 10 minutter før kampstart. Dette gælder hele holdet.
§1.5.5 – I tilfælde af at eSport.dk streamer en kamp må kampen først begynde når en admin har givet grønt lys i lobby’en. Såfremt et hold ikke starter kampen indenfor 30 sekunder, kan dette taberdømmes.
§1.5.6 Såfremt en spiller modarbejder produktionen, kan spilleren og holdet taberdømmes af admins.

§1.6 – Advarsler

§1.6.1 – Ethvert regelbrud kan resultere i en advarsel til hele holdet. En advarsel kan være en mindre advarsel eller en større advarsel.
§1.6.2 – Mindre advarsel
En mindre advarsel gives for mindre forseelser såsom rapportering af forkert resultat, udeblivelse fra kamp, dårlig opførsel mv.
§1.6.3 – Større advarsel
En større advarsel gives for større forseelser såsom bevidst fejlinformation til admins, meget dårlig opførsel, gentagne regelbrud mv.
§1.6.4 – Modtages 2 mindre advarsler, gives der automatisk en større advarsel.
§1.6.5 – Modtager man 2 større advarsler, bliver man diskvalificeret fra turneringen.
§1.6.6 – Snyd vil under alle omstændigheder resultere i øjeblikkelig diskvalifikation og udelukkelse fra eSport.dks turneringer.
§1.6.6.1 – Snyd omfatter bl.a. tredjeparts programmer, DDoS/Drop-hacking og scripting

§1.7 – Udmelding

§1.7.1 Hvis et hold forfeiter 3 kampe i alt, bliver holdet diskvalificeret fra ligaen.

§1.7.2 Hvis et hold udebliver fra 2 kampe i træk, bliver holdet diskvalificeret fra ligaen.

§1.7.3 Ved udmelding vil alle tidligere og fremtidige kampe blive taberdømt (W-L).


§2 – Turnering

§2.1 – Før turneringsstart

§2.1.1 – Det er kun tilladt at være tilknyttet ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
§2.1.2 – Summoner Name, holdnavn, rigtige navn og E-mail er et krav ved tilmeldingen.
§2.1.3 – Før, samt under turneringen er det tilladt at tilføje 2 spillere mere (dog maks 7 spillere i alt).
§2.1.4 – Spillere skal være godkendt af en turnerings admin, før de må spille i turneringen.
§2.1.5 – Benytter man en spiller som ikke er godkendt, vil holdet tabe det pågældende map.
§2.1.6 – En spillers tilmeldte Summoner Name skal til enhver tid være identisk med det Summoner Name spilleren bruger ingame. Efterleves dette ikke, vil der mangle resultat på kampen og holdene skal derfor tage screenshot af resultatet og rapportere det til en admin.
§2.1.7 – Foretager en spiller et namechange i løbet af turneringen, skal dette oplyses til en admin før næste kamp spilles.
§2.1.8 – Holdet skal hedde skolens navn ved tilmelding.

§2.2 – Tiebreakers

§2.2.1 – Hvis to hold i slutningen af ligaen har samme antal point, vil dét hold der har vundet de(t) indbyrdes opgør, indtage den øverste af de to pladser. Har holdene spillet uafgjort i deres indbyrdes kamp(e) vil der blive spillet en afgørende BO3.

§2.3 – Walkovers (W/O)

§2.3.1 – Får man walkover mod et hold som stadig er aktiv i ligaen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.
§2.3.2 – Får man walkover mod et hold som er meldt ud af ligaen, vil resultatet blive indskrevet som W-L.
§2.3.3 – Et W/O resultat må KUN skrives ind af en admin.


§3 – Kamp

§3.1 – Kamp format

§3.1.1 – Kampen spilles 5 mod 5.
§3.1.2 – Kampen spilles på Summoner’s Rift.
§3.1.3 – Kampen spilles som en Best of 2 (BO2).
§3.1.4 – Kampen spilles med tournament regler.
§3.1.5 – Holdet øverst i en bracket, skal starte ud som blue-side.

§3.2 – Standins

§3.2.1 – Det er tilladt at bruge to stand-ins. Disse stand-ins kan blive indskrevet når som helst under turneringen. Kontakt admins for at få indskrevet standins.
§3.2.2 – En standin kan til enhver tid benyttes under turneringen såfremt denne spiller står på lineuppet.
§3.2.3 – Der kan maksimalt være 7 spillere på et hold.
§3.2.4 – En standin kan tilmeldes på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af turneringen så længe holdet har plads.
§3.2.5 – Det er tilladt at tilføje en ny standin mellem games i en BO2, BO3 eller BO5.

§3.3 – Udskiftning af spiller

§3.3.1 – Det er tilladt at skifte spillere i sit line-up frem til kl. 20.00 dagen før første kamp i en sæson. Her vil §3.3.3 også gøre sig gældende.
§3.3.2 – I hver sæson fastsættes en periode med et transfervindue, hvor det vil være muligt for holdene at udskifte spillere. Eventuelle standins kan samtidig blive fjernet fra lineup, så man senere kan tilføje en anden standin hvis nødvendigt. Datoen for denne periode annonceres sammen med sæson informationen.
§3.3.3 – Ved udskiftning af spillere, skal minimum 3 spillere fra det oprindelige line-up forblive på holdet. Det oprindelige lineup er de 5 main spillere man blev tilmeldt med.
§3.3.4 – For at få udskiftet sine spillere, skal man kontakte admins på vores Discord eller sende os en besked på vores Facebook side.

§3.4 – Rykning af kamp

§3.4.1 Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres via EDU League of Legends Facebook gruppen senest 24 timer før kampstart.
§3.4.2 Holdet der aflyser kampen skal efter udførelsen af §3.4.1 melde to nye datoer ud til modstanderen.
§3.4.3 Så snart en ny dato er fastlagt skal admins kontaktes.
§3.4.4 Hvis aftalen er lavet indbyrdes skal der tages screenshot af aftalen.

§3.5 – Kampstart

§3.5.1 – Som udgangspunkt kan alle spectate en kamp. Hvis det ene hold ikke ønsker dette, kan admin kontaktes via Discord eller Facebook. Se paragraf 1.4.
§3.5.2 – Hvis hele holdet ikke er i lobbyen 15 min efter kamptidspunkt, kan modstanderholdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af admins.

§3.6 – Pausing

§3.6.1 – Det er ikke tilladt selv at pause et game. Der skrives det til modstanderen om ønsket at pause, hvorefter modstanderen skal reagere og lave selve pause kommandoen.
§3.6.2 – Det er kun tilladt at pause kampen i non-fight situationer og ved tekniske problemer.
§3.6.2.1 – Der må maksimalt pauses i 10 min. per hold.
§3.6.3 – Når et hold pauser skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes indtil kampen er slut.
§3.6.4 – I tilfælde af tekniske problemer kan alle hold søge om remake hos admins inden first blood eller før spillets ur viser 5:00. For at dette kan træde i kraft skal spilleren opleve fejl i følgende komponenter: Skærm, computer, router, LolClient.exe, LeagueofLegends.exe, mus eller tastatur.
§3.6.5 – Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som servernedbrud m.m.

§3.7 – Efter kampen

§3.7.1 – Når kampen er færdig rapporteres resultatet automatisk via tournament code.


§4 – Snyd

§4.1 – Snyd

§4.1.1 – Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen, og udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
§4.1.2 – Det er ikke tilladt, at disconnect fra spillet med vilje.
§4.1.3 – Det er ikke tilladt, at spille på et account du ikke selv ejer.
§4.1.4 – Det er ikke tilladt, at benytte tredjeparts programmer der har indflydelse på gameplay.

Link til Discord: https://discord.gg/2eMsZXA
Link til Facebook gruppe: https://www.facebook.com/eSportdk
Link til EDU League of Legends Facebook gruppe: https://www.facebook.com/groups/111646472844524/

Log ind:

Aktive Turneringer

Artikler