Menu

EDU CUP

Sidst opdateret: 13. september 2016

Regelsæt EDU Cup

 

§1 : Generelt
§2 : Turnering
§3 : Kamp
§4 : Snyd


§1.1 – Ændringer af regelsættet.
Turneringsledelsen og dets administratorer reserverer sig retten til at ændre enhver regel på ethvert givent tidspunkt under eller før turneringen, hvis det bliver nødvendigt.
Enhver tilføjelse eller ændring vil blive annonceret i dette regelsæt på eSport.dk’s turnerings side. Generelle informationer, tidsplan med mere vil blive annonceret på turnerings siden.

§1.2 – Admins.
Admins vil være noteret i IRC kanalen som “ADMIN|brugernavn”.
Admins udmelding er endelig og kan ikke komme til diskussion.
Det skal ikke forventes at admins er på IRC hele tiden, derfor brug ticket systemet, eller forsøg kontakt via steam gruppen.

§1.3 – Opførsel
Når du deltager i turneringer afholdt af eSport.dk, forventer vi at alle deltagere opfører sig professionelt og med god sportsånd.
Verbalt misbrug, kampe tabt med vilje eller enhver anden misbrug af sager imod en modstander kan resultere i advarsler eller diskvalifikation fra turneringen.
Dårlig opførsel under eller efter turneringen imod spillere eller administratorene kan resultere i et ban fra fremtidige aktiviteter arrangeret af eSport.dk samt eventuelle samarbejdspartnere.
Administratorerne forventer at alle spillere opfører sig eksemplarisk og udviser forståelse og tålmodighed med de turnerings ansvarlige samt med modstanderne.

§1.4 – Kommunikation
Ønsker man at kommunikere med en admin, skal man bruge support-ticket system via eSport.dk.
Man står selv for at kontakte det modsatte hold man skal spille i mod.

§1.5 – Streaming
Streaming af ens eget Point Of View er tilladt, dog på eget ansvar omkring stream sniping.

§1.6 – Forfeit
– hvis et hold springer fra, uanset årsagen, så vil evt. deltagelsesbegyr ikke blive refunderet.
– hvis et hold forfeiter for mange af deres kampe, vil det også blive betragtet som at springe fra *

* Forfeit
Hvis man forfeiter 3 kampe i træk
eller
Hvis man forfeiter 4 kampe ialt

Udover at pengene ikke kan refunderes, så vil holdet og alle dets spillere, enkeltvis, modtage en karantæne på den til enhver tid indeværende sæson samt den efterfølgende sæson.

§2.1 – Før turneringsstart
Det er kun tilladt at være knyttet til ét tilmeldt hold i den pågældende turnering.
Ændringer af holdopstillingen er tilladt, så længe tilmeldingen til den pågældende turnering er åben.
In-game nick og SteamID er et krav ved tilmeldingen.

  • Eksempel på SteamID: STEAM_1:0:111111111

Brugere uden tilknyttet SteamID er ikke tilladt i kampen.

§2.3 – Map pool

  • de_train
  • de_cbble
  • de_nuke
  • de_mirage
  • de_dust2
  • de_overpass
  • de_cache

 
§2.4 – Veto

Veto-systemet anvendes ikke under EDU Cuppen.

Derimod har førstnævnte hold under kampen ret til at vælge map først. Efter at førstnævnte hold har udvalgt sit map, tilkendegiver sidstnævnte hold hvilket map de ønsker at spille hvorefter kampen afvikles.

§2.5 – Demo
Alle spillere skal optage in-eye demoer af hver kamp.
Modstander-holdet kan maksimum kræve to in-eye demoer pr. hold pr. map.
Forespørgslen om demoer skal ske via en turnerings-admin på #eSportDK eller via ticket og senest 24 timer efter kampstart. Forespørgsler  som ikke sker gennem en turnerings-admin godkendes ikke.
Hvis det pågældende hold ikke kan skaffe demo, gives default-win til det modsatte hold. En demo defineres som en demo, der indeholder ALLE runder fra den pågældende kamp.
Når en demo bliver forespørges vil demoen ikke blive givet ud til det modsatte hold. Demoen vil blive gennemgået enten af en turnerings admin eller et sammensat demo team som der vil blive sat tiltro til.
Demoerne skal gemmes i syv dage efter afsluttet kamp.

§2.6 – Server
Esport.dk leverer servere til turneringen.
Kom på serveren i god tid og kontroller at alt er som det skal være. Hvis der er ting som ikke er som de skal være, skal en admin kontaktes hurtigst muligt.

Følgende server settings skal være på serveren:
mp_startmoney 800
mp_roundtime 1.92
mp_freezetime 15
mp_maxrounds 30
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4

Settings for overtime:
mp_maxrounds 6
mp_startmoney 10000

§3.1 – Kamp format
Kampen spilles 5 mod 5.
Kampen har maksimum 30 runder, foruden overtid ved uafgjort.
Kampen er forbundet af to halvlege, 15 runder i hver halvleg.
Kampen er forbi, når et hold har vundet 16 runder.

§3.2 – Ingame Navne
In-game navne under kampen skal noteres som i tilmeldingsformularen, så både modstandere og admins kan finde ud af, hvem der er hvem.

§3.3 – Standins:
Det er tilladt at bruge to stand-ins. Disse stand-ins SKAL være skrevet ind inden turneringsstart.
Er stand-ins ikke skrevet ind inden turneringen starter vil det ikke være muligt at bruge dem.
En stand-in kan hoppe ind i kampen, så snart at det er nødvendigt hvis en spiller oplever tekniske problemer.

§3.4 – Rykning af kamp
Hvis et hold er forhindret i at møde op på det aftalte tidspunkt, skal det informeres til modstanderholdet senest 24 timer før kampen.
Holdet der aflyser kampen skal dernæst melde to nye datoer ud til modstanderen.

§3.5 – Kampstart
Hvis et hold ikke er klar 15 min efter aftalt kampstart, kan modstander holdet søge om “walkover”. Dispensation kan kun søges hos og kun gives af turnerings admins.

§3.6 – Knife Round
Kampen starter med en knife runde for at bestemme om hvilken side det pågældende hold starter på.
Under knife runden er det ikke tilladt at bruge pistol eller granater.

§3.7 – Pausing
Det er kun tilladt at pause kampen i freezetime.
Det er tilladt at pause sin kamp én gang hver halvleg. Hver pause er på 5 min. pr. hold.
Når et hold pauser skal der tages screenshot med pause + timestamps, som skal gemmes indtil kampen er slut.
Dispensation kan søges ved tekniske problemer, så som nedbrud, VAC Authentication Error mv.

§3.8 – Efter kampen
Umiddelbart efter kampen rapporteres resultatet til en admin via ticket systemet, eller direkte på Toornament siden. Sørg for at navngive din ticket med “Division + Hold navn”Fejlmelding af resultatet i større omfang, kan resultere i default win til modstanderen. Det anbefales på det kraftigste at tage screenshot af den endelige score som bevis, hvis der skulle opstå uenigheder.

§4.1 – Snyd
Snyd er ikke tilladt, og snyd vil resultere i diskvalifikation af turneringen, og udelukkelse af fremtidige turneringer og ligaer.
Det er tilladt at spille i vores turnering, selvom man har et cheat ban. Det er dog et krav at det ikke længere er et aktivt ban. Et aktivt ban er et ban, der er under ét år gammelt (365 dage).

§4.2 – Scripts
Det er ikke tilladt at bruge tredjeparts-scripts så som AutoHotkey eller andre tredjeparts-programmer.
Kun buy-scripts er tilladt.
Brug af andre scripts vil medføre diskvalifikation.