Menu

Hearthstone

Sidst opdateret: 24. september 2015 – 10:37

2015-36-madmax-quiz

Part 1: rules in Danish

Part 2: rules in English

Part 3: rules specifically for Hearthstone at Copenhagen Games 2016


Part 1: Danske regler

§1.1 : Generelt
§1.2 : Opførsel og sprog
§1.3 : Turnerings regler ”Conquest”
§1.3.1 : Snyd
§1.3.2 : Disconnects og deltagelse
§1.3.3 : Challenge screen
§1.4 : Spectating og streaming

§1.1 – Generelt
For at sikrer den bedst mulige turnering for alle deltagere har admins til en hver tid ret til at gå i mod reglerne.

§1.2 – Opførsel og sprog
Vi forventer en ordentlig opførsel fra alle deltagere i turneringen.
Deltagere der bliver udsat for dårlig opførsel af andre spillere i turneringen bedes kontakte en administrator og vedlægge screenshot af chat.
Admins har efterfølgende ret til at diskvalificere den gældende person.

§1.3 – Turnerings regler “Conquest Standard” 

Læs mere om Standard formatet her.
Alle kampe bliver spillet som best-of-5.
Deltagere medbringer 4 forskellige decks og classes til hver match. Inden deltagerne starter deres match vil hver deltager, via Battlefy, banne en af deres modstanders classes.Når classes bliver valgt til en turnering i Battlefy, vil disse decks herefter være låst resten af turneringen – dvs man må ikke skifte decks mellem matches.
Den første spiller der vinder 3 kampe bliver betragtet som vinderen og går videre.
Når en kamp er afsluttet må der højest gå 5 minutter før næste kamp i serien skal gå i gang.
Deltagere skal vinde en gang med 3 forskellige decks for at gå videre.
Når en deltager vinder kamp, kan det vindende deck ikke bruges igen i denne match.
Deltageren der taber en kamp må han enten beholde decket han lige har spillet med eller skifte til et nyt. (Dog ikke et deck spilleren tidligere har vundet med)

§1.3.1 – Snyd
Spillere der bliver taget i at snyde vil blive banned fra turneringen.
Det er ikke tilladt at bruge third-party software mens man spiller i turneringen.

§1.3.2 – Disconnects og deltagelse
Hvis du som deltager ikke er mødt op til din kamp 15 minutter efter det officielle start tidspunkt, bliver dette betragtet som udeblivelse og du vil blive diskvalificeret.
Er din modstander ikke mødt op 15 minutter efter det officielle start tidspunkt, tag da et screenshot som du sender til admins, med dit forsøg på at kontakte og adde din modstander.
Du er som deltager alene ansvarlig for at din internet forbindelse, hardware og software virker som det skal.
Skulle du være så uheldig at disconnecte i en kamp, ses kampen som tabt fra din side.
Skulle blizzards servere gå ned så begge spillere disconnecter, ses kampen som et draw, og skal dermed spilles om.
Husk altid at tage screenshots af wins, disconnects osv. som bevismateriale til admins.

§1.3.3 – Challenge screen
Kampen starter når begge spillere har accepteret en challenge og er i ”Challenge screen”.
Når begge spillere er i challenge screen, kan der bedes om screenshots af decks som er til rådighed, for at verificere at begge spillere kun har 1 deck pr class som de spiller.
Det er vigtigt at begge spillere kun har 1 deck pr class til rådighed (af de classes som man gerne vil spille i matchen), så verificer selv før man går i gang med turneringen at man har slettet de overflødige decks.
Et screenshot skal leveres ved forespørgsel uden at forlade ”challenge screen”, ellers vil der være mulighed for diskvalifikation grundet forsøgt snyd.
Der må altså ikke eksistere mere end de 4 deck du vælger at spille med, mod en given modstander i din challenge screen (Gør der det, vil det lede til diskvalifikation).
(Se venligst bort fra billederne med 3x decks, de bliver rettet snarest.)

jajajajajaaaaaaaaa

neeeeeeeeeeejMange decks NEEEEJ

 

§1.4 – Spectating og streaming
Det er tilladt at have spectators til at se med under kampene. Det er dog deltageres eget ansvar at følge med i hvem der ser jeres kampe.
Streaming af turneringen er også tilladt, streamere skal dog være opmærksom på at tilføje delay på streamen, da modstanderen ellers kan følge med.


 

Part 2: Rules in English

§1.1 : General
§1.2 : Behavior and language
§1.3 : Tournament rules: ”Conquest”
§1.3.1 : Cheating
§1.3.2 : Disconnects and participation
§1.3.3 : Challenge screen
§1.4 : Spectating and streaming

§1.1 – General
To ensure the best possible tournament for all participants the admins reserve the right to go against the rules at all times.

§1.2 – Behavior and language
We expect proper behavior from all participants in our tournaments.
Players who experience unacceptable behavior by other players in the tournament are asked to contact an administrator and attatch screenshots of the chat in question.
Admins subsequently have the right to disqualify the person in question.

§1.3 – Tournament rules: “Conquest Standard”

Read more about the Standard format here.
All matches will be best-of-5.
Players bring 3 different decks and classes to each match.
The first player to win 3 individual matches will be considered the winner and will advance.
When a match is completed there must not pass more than 5 minutes before the next match of the series begin.
It is allowed to change your decks between each opponent.
Players must win a match with 3 different decks to advance.
When a player wins a match the winning deck cannot be used again in the same match-up.
The player who loses a match can either keep the deck he/she just played or change to a different deck, as long as he has not won with it before in the same match-up.
Players will inform each other before the start of the match which 3 classes they have chosen to play with, though not when each class will be played.

§1.3.1 – Cheating
Players who are caught cheating will be banned from the tournament.
It is not allowed to use third-party software while playing in the tournament.

§1.3.2 – Disconnects and participation
If you, as a participant, have not showed up for your match at the latest 15 minutes after the official starting time, it will be counted as a no-show and you will be disqualified.
If your opponent has not showed up for your match at the latest 15 minutes after the official starting time, take a screenshot of your attempt to contact/add your opponent and send it to the admins.
As a participant, you alone are responsible for your internet connection, hardware and software to work as intended. Are you unlucky and disconnect during a match, it will count as a loss for you.
Should Blizzard’s servers go down and both players disconnect; the match will be counted as a draw and will be re-played.

Remember to always take screenshots of wins, disconnects, etc. as evidence for the admins.

§1.3.3 – Challenge screen
The match starts when both players have accepted a challenge and are in the ”challenge screen”.
When both players are in the challenge screen one can ask for screenshots of the available decks to verify that both players only have 1 deck per played class.
It is important that both players only have 1 deck available per class (of the classes you wish to play in the match), so remember to check before the tournament begins that you have deleted any redundant decks.
A screenshot must be delivered on request without leaving the challenge screen, otherwise it might be cause for disqualification on grounds of attempted cheating.

In short, there cannot be more than the 3 decks you choose to play with against a given opponent in your challenge screen. If there is, it will be cause for disqualification.

jajajajajaaaaaaaaa

neeeeeeeeeeejMange decks NEEEEJ

§1.4 – Spectating and streaming
It is allowed to have spectators watching during your matches. It is the participant’s own responsibility to keep track of who watches your games.
Streaming of the tournament is also allowed, but streamers should be attentive to adding a delay to their stream to prevent their opponent of watching.

 

Part 3: Rule changes specifically for Hearthstone at Copenhagen Games 2016

§1.3 : Tournament rules – Swiss and Conquest

The preliminary rounds will be conducted in the Swiss tournament format.

All games in these rounds will be best-of-5 with 1 ban.

Each player will bring 4 different decks in 4 different classes and each match will begin with the players informing each other of their 4 classes, concluding in both players banning one of their opponents classes.

It is allowed to change your decks between each opponent.
Players must win a match with 3 different decks to advance.
When a player wins a match the winning deck cannot be used again in the same match-up.
The player who loses a match can either keep the deck he/she just played or change to a different deck, as long as he has not won with it before in the same match-up.

§1.3.2 : Disconnects and participation

If you, as a participant, have not showed up for your match at the latest 15 minutes after the official starting time, it will be counted as a no-show and you will be disqualified.
If your opponent has not showed up for your match at the latest 15 minutes after the official starting time, take a screenshot of your attempt to contact/add your opponent and send it to the admins.

In the preliminary rounds of Swiss players will have 10 minutes from the announcement of their opponent to show up for the match. Otherwise, it will be counted as a forefit and the missing player will lose the match.
Should Blizzard’s servers go down and both players disconnect; the match will be counted as a draw and will be re-played.